نــتـــکـــده بـــیــســـت تــــا ســومی

همه چیز هست

چه لطیف است حس آغازی دوباره

و چه زیباست رسیدن دوباره به روززیبای آغاز تنفس

و چه اندازه عجیب است روز ابتدای باتو بودن

و چه اندازه شیرین است امروز

سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۱| 22:0 |نیلا بهروزیان| |


✘Ðesign✘

20friends